סימני פיסוק

המבנה פיסוק מכיל מידע אודות הפיסוק המשמשים בתוך פקד עריכה עשירה.

typedef struct _punctuation {
    UINT iSize;          / / גודל של טבלה; ראה להלן
    כלי שירות szPunctuation;  / / פיסוק; ראה להלן
} פיסוק 

 

חברים

iSize
הגודל בבתים של המאגר הצביע על-ידי חבר szPunctuation.
szPunctuation
כתובת המאגר המכיל את סימני הפיסוק.

הערות

מבנה זה משמש רק בגירסאות בשפות אסייתיות של מערכת ההפעלה.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: מחייב גירסה 3.51 ואילך.
Windows:נדרש Windows 95 או גירסה מתקדמת יותר.
חלונות CE:לא נתמך.
כותרת עליונה:להצהיר על richedit.h.

ראה גם

מבט כולל על פקדי עריכה עשיר, מבנים עריכה עשיר

Index