עשיר לערוך דגלי הפקד של מסכת האירועים

מסכת האירועים מציין אילו הודעות דיווח פקד עריכה עשירה שולח את החלון האב שלו. מסכת האירועים יכול להיות אפס או יותר מהערכים האלה:

ערך משמעות
ENM_CHANGE שולח הודעות EN_CHANGE.
ENM_CORRECTTEXT שולח הודעות EN_CORRECTTEXT.
ENM_DROPFILES שולח הודעות EN_DROPFILES.
ENM_KEYEVENTS שולח הודעות EN_MSGFILTER עבור אירועי לוח מקשים.
ENM_MOUSEEVENTS שולח הודעות EN_MSGFILTER עבור אירועי עכבר.
ENM_PROTECTED שולח הודעות EN_PROTECTED.
ENM_RESIZEREQUEST שולח הודעות EN_REQUESTRESIZE.
ENM_SCROLL שולח הודעות EN_HSCROLL.
ENM_SELCHANGE שולח הודעות EN_SELCHANGE.
ENM_UPDATE שולח הודעות EN_UPDATE.

המסכה לאירוע של ברירת המחדל הוא ENM_NONE ובמקרה אין הודעות נשלחות אל חלון האב. באפשרותך לאחזר ולהגדיר את מסיכת האירוע עבור פקד עריכה עשירה באמצעות הודעות ENM_GETEVENTMASK ו- ENM_SETEVENTMASK.

Index