יצירת פקד עריכה עשיר

כדי ליצור פקד עריכה עשירה, לפונקציה CreateWindowEx , המציין את מחלקת חלון עריכה עשירה. אם אתה משתמש עריכה עשירה 1.0 (RICHED32.DLL), ציין "RichEdit" עבור הפרמטר מחלקת חלון. אם אתה משתמש בגירסה עריכה עשירה 2.0 (RICHED20.DLL), ציין RICHEDIT_CLASS עבור הפרמטר מחלקת חלון.

פקדי עריכה עשיר תומכים רוב הסגנונות חלון המשמש עם פקדי עריכה, כמו גם סגנונות נוספים. עליך לציין סגנון החלון ES_MULTILINE אם ברצונך לאפשר יותר משורה אחת של טקסט בפקד.

Index