עשיר לערוך סוגי ספירה

[זהו תיעוד ראשוני וניתנים לשינוי.]

הספירה הבאה נעשה שימוש בסוגים עם עשיר בפקדי עריכה.

במצב טקסט
UNDONAMEID

Index