עשיר לערוך פונקציות התקשרות חזרה

פונקציית התקשרות חזרה הבאה היא פקדי עריכה ייחודיות לעשיר:

EditStreamCallback
EditWordBreakProcEx

Index