פקדי עריכה עשיר לגולשים

יישום ניתן לשנות גודל של פקד עריכה עשירה לפי הצורך כך שניתן יהיה תמיד באותו גודל כמו התוכן שלה. פקד עריכה עשירה תומך בפונקציונליות "לגולשים" כביכול זו על-ידי שליחת החלון האב שלו הודעת EN_REQUESTRESIZE בכל פעם משנה גודל התוכן שלה.

בעת עיבוד הודעת דיווח EN_REQUESTRESIZE, יישום יש לשנות גודל הפקד למידות במבנה REQRESIZE שצוין. יישום גם עשוי להעביר כל מידע ליד הפקד כך שיתאים שינוי הגובה של הפקד. כדי לשנות את גודל הפקד, באפשרותך להשתמש בפונקציה SetWindowPos.

באפשרותך לכפות את פקד עריכה עשירה לגולשים לשלוח הודעת EN_REQUESTRESIZE באמצעות הודעה EM_REQUESTRESIZE . הודעה זו יכולה להיות שימושית בעת עיבוד הודעת WM_SIZE.

כדי לקבל הודעות דיווח EN_REQUESTRESIZE, עליך לאפשר את ההודעות באמצעות הודעה EM_SETEVENTMASK.