עשיר לערוך ממשקים OLE

פקד עריכה עשירה תומך בפונקציונליות לקוח המוגדרים על-ידי OLE. הפקד מספק תמיכה מלאה עבור רוב תכונות לקוח של OLE. הוא אינו תומך קישור לתוכן שלה. הלקוח הוא האחראי על תיבות דו-שיח והודעות שגיאה, ניהול אחסון עבור אובייקטי OLE, תמיכה רמת הפעלה במקום חלון המסמך לבין היישום. הלקוח להשתמש את ההודעה EM_GETOLEINTERFACE כדי להשיג ממשק IRichEditOle לפקד עריכה עשירה המאפשרת לו לנהל אובייקטים. הלקוח משתמש את ההודעה EM_SETOLECALLBACK לרשום את ממשק IRichEditOleCallback העושה הפקד כדי להשיג את הממשקים הנדרשים, אחסון.

ממשקי ה-OLE הבאים משמשים עם פקדי עריכה של טקסט עשיר:

IRichEditOle
IRichEditOleCallback

Index