באמצעות מפות סיביות של פריט בתפריט

המערכת להשתמש במפת סיביות במקום מחרוזת טקסט כדי להציג פריט תפריט. כדי להשתמש במפת סיביות, עליך להגדיר את הדגל MFT_BITMAP עבור פריט התפריט וציין את נקודת האחיזה מפת הסיביות בהם המערכת יוצגו עבור פריט התפריט. סעיף זה מתאר כיצד להגדיר את הדגל MFT_BITMAP ולאחזר את נקודת האחיזה כדי מפת סיביות.

יישומים שנכתבו עבור גירסאות של 16-סיביות של Windows יכול להגדיר את הדגל MF_BITMAP עם פונקציות התפריט הישן.

Index