תפריט תצוגה

לאחר תפריט לטעון או יצרת, אותו יש להקצות חלון לפני המערכת להציג אותה. באפשרותך להקצות תפריט על-ידי הגדרת תפריט מחלקה. לקבלת מידע נוסף, ראה חלון מחלקה תפריטים. באפשרותך גם להקצות תפריט חלון על-ידי ציון נקודת האחיזה לתפריט כפרמטר hMenu של createwindow ליצירת או הפונקציה CreateWindowEx , או על-ידי קריאה לפונקציה SetMenu.

כדי להציג תפריט קיצור להשתמש בפונקציה TrackPopupMenuEx . תפריטי קיצור, המכונה גם צף תפריטים מוקפצים או תפריטים תלויי-הקשר, בדרך כלל מוצגים כאשר לעבד את ההודעה WM_CONTEXTMENU.

הפונקציה TrackPopupMenu בוגרים עדיין נתמך, אך יישומים חדשים צריך להשתמש בפונקציה TrackPopupMenuEx.