מזהה עזרה

המשויכים לכל שורת תפריטים, תפריט המשנה, תפריט הקיצור הוא מזהה עזרה של 32 סיביות. אם המשתמש יקיש על מקש f1 בזמן התפריט פעיל, ערך זה נשלח אל חלון הבעלים כחלק WM_HELP ההודעה. לקבלת מידע נוסף, ראה לסייע.

Index