הגדרת תכונת סימן ביקורת

הפונקציה CheckMenuItem הגדרת תכונת סימן תיוג של פריט תפריט מסומן או לא מסומן. באפשרותך לציין את הערך MF_CHECKED כדי להגדיר את תכונת סימן הביקורת כדי לבדוק את הערך MF_UNCHECKED כדי להגדיר אותה כדי שלא נבדק.

באפשרותך גם להגדיר את מצב הסימון של פריט תפריט באמצעות הפונקציה SetMenuItemInfo.

לפעמים קבוצה של פריטי תפריט מייצג קבוצה של אפשרויות שבחירה. באמצעות הפונקציה CheckMenuRadioItem , באפשרותך לבדוק אחד של פריט התפריט בעת בו-זמנית להסיר את סימן הביקורת כל פריטי התפריט אחרים בקבוצה.

Index