שימוש במפות סיביות סימון מותאם אישית

המערכת מספקת מפת סיביות סימון ברירת המחדל להצגת לצד פריט תפריט המסומן. באפשרותך להתאים אישית את פריט תפריט בודד על-ידי מתן זוג מפות סיביות כדי להחליף את מפת הסיביות של סימן הביקורת המוגדרת כברירת מחדל. המערכת מציגה מפת סיביות אחת כאשר הפריט מסומן והשני כאשר היא מסומנת. סעיף זה מתאר את השלבים הכרוכים יצירה ושימוש של מפות סיביות של סימון מותאם אישית.

Index