תפריטי קיצור

המערכת מספקת גם בתפריטי קיצור. תפריט קיצור לא מוצמדת לשורת התפריט. יכולים להופיע בכל מקום על המסך. יישום משייכת בדרך כלל תפריט קיצור עם חלק חלון, כגון אזור הלקוח, או עם אובייקט מסוים, כגון סמל. מסיבה זו, תפריטים אלה נקראות גם תפריטים תלויי-הקשר.

תפריט הקיצור יישאר מוסתר עד שהמשתמש מפעיל אותו, בדרך כלל על-ידי לחיצה ימנית על הבחירה, סרגל כלים או על לחצן בשורת המשימות. התפריט מוצג בדרך כלל במיקום של הסמן תו ^ או עכבר.

Index