אודות תפריטים

תפריט היא רשימה של פריטי התפריט. לחיצה על פריט תפריט פותחת תפריט משנה או גורם היישום לבצע פקודה. הסעיפים הבאים דנים בהיבטים שונים של תפריטים.

Index