התפריט הישן-סוג תבנית

תבנית התפריט הישן (עבור המערכות הקודמות ל- Windows 95 ו- Windows NT 4.0) מגדירה תפריט, אך אינו תומך בפונקציונליות תפריט חדש. משאב תפריט-התבנית הישנה יש סוג המשאב RT_MENU.

תבנית התפריט הישן של מורכב מבנה MENUITEMTEMPLATEHEADER ואחריו אחד או יותר מבני MENUITEMTEMPLATE.

Index