פריטי תפריט המסומן

המערכת מסמן באופן אוטומטי את פריטי התפריט בתפריטים כפי שהמשתמש בוחר בהם. עם זאת, סימון במפורש להוסיף או להסיר שם תפריט בשורת התפריטים באמצעות הפונקציה HiliteMenuItem . פונקציה זו אינה משפיעה על פריטי תפריט תפריטים. כאשר נעשה שימוש HiliteMenuItem כדי לסמן שם תפריט, למרות, השם מופיעה רק תהיה מסומנת. אם המשתמש יקיש על מקש enter, הפריט המסומן לא נבחר. תכונה זו עשויה להיות שימושית, לדוגמה, של יישום הדרכה מדגים את השימוש בתפריטים.

Index