שצוירו על-ידי הבעלים של פריטי תפריט

יישום שולטים לגמרי את המראה של פריט תפריט באמצעות שצוירו על-ידי הבעלים של פריט. פריטים שצוירו על-ידי הבעלים לדרוש יישום לקחת אחריות סה כ ציור נבחר (מסומן), מדינות המסומנות ולאחר שלא נבדק. לדוגמה, אם יישום תפריט גופן, היתה אותה לצייר כל פריט תפריט באמצעות הגופן המתאים; הפריט עבור הרומית לצייר עם הרומית, בחצי את הפריט עבור נטוי נטוי וכן הלאה.

לקבלת מידע נוסף, ראה פריטי תפריט Creating Owner-Drawn.

Index