תפריטים

סקירה זו מתאר תפריטים ומסביר כיצד להשתמש בהם ביישומים מבוססי-Win32.