פריטי תפריט ברירת המחדל

תפריט משנה יכול להכיל פריט תפריט ברירת מחדל אחד. כאשר המשתמש פותח תפריט משנה על-ידי לחיצה כפולה, המערכת שולחת הודעה הפקודה חלון בעלים של התפריט וסגירת התפריט כאילו נבחר הפריט הפקודה המוגדר כברירת מחדל. אם אין פריט הפקודה ברירת המחדל, בתפריט המשנה נשאר פתוח. כדי לאחזר ולהגדיר את פריט ברירת המחדל עבור תפריט משנה, השתמש בפונקציות GetMenuDefaultItem ו- SetMenuDefaultItem.

Index