מיקום פריט תפריט

בנוסף נתקל מזהה ייחודי, כל פריט תפריט בשורת התפריטים או תפריט יש ערך ייחודי מיקום. הפריט השמאלי ביותר בשורת התפריטים, או הפריט העליון בתפריט, יש מיקום אפס. הערך מיקום גדל עבור פריטי התפריט הבאים. המערכת מקצה ערך מיקום כל פריטי התפריט, ובכלל זה מפרידים. האיור הבא מציג את ערכי מיקום של פריטים בשורת תפריטים, תפריט.

בעת קריאה לפונקציה תפריט אשר משנה או מאחזרת מידע אודות פריט מסוים, באפשרותך לציין את הפריט באמצעות המזהה שלו או את מיקומו. לקבלת מידע נוסף, ראה תפריט שינויים.

Index