פונקציות יצירת תפריט

באמצעות תפריט יצירת פונקציות, באפשרותך ליצור תפריטים בזמן ריצה או להוסיף פריטי תפריט תפריטים קיימים. באפשרותך להשתמש בפונקציה CreateMenu כדי ליצור של שורת התפריטים ריק, הפונקציה CreatePopupMenu כדי ליצור תפריט ריק. כדי להוסיף פריטים לתפריט, השתמש בפונקציה InsertMenuItem . AppendMenu ופונקציות InsertMenu בוגרים נתמכים עדיין, אך יש להשתמש InsertMenuItem עבור יישומים חדשים.

Index