באמצעות תפריט-תבנית משאב

בדרך כלל באפשרותך לכלול תפריט ביישום על-ידי יצירת משאב תפריט-התבנית לאחר מכן טעינת התפריט בזמן ריצה. סעיף זה מתאר את העיצוב של תבנית תפריט ומסביר כיצד לטעון משאב תפריט-התבנית ולהשתמש בו ביישום שלך. לקבלת מידע אודות יצירת משאב תפריט-תבנית, עיין בתיעוד הנכלל עם כלי הפיתוח שלך.

Index