מבני קלט עכבר

Strucutres הבאים משמשים קלט עכבר.

MOUSEMOVEPOINT
TRACKMOUSEEVENT

Index