אודות קלט עכבר

העכבר הוא חשוב, אך ההתקן אופציונלי, קלט משתמש עבור יישומים מבוססי-Win32. יישום מבוסס-Win32 לרגרסיה צריכה לכלול ממשק של העכבר, אך היא לא להיות תלוי העכבר כאמצעי הבלעדי של רכישת קלט משתמש. היישום אמור לספק תמיכה מלאה בלוח מקשים גם.

יישום מבוסס-Win32 של מקבל קלט עכבר בצורת הודעות שנשלחו או שהוצבו windows שלו.

Index