הודעה ומבני תור הודעות

במבנה הבא נעשה עם הודעות ותורי הודעות.

MSG

Index