ניתוב הודעות

המערכת משתמשת בשתי שיטות לניתוב הודעות לשגרה חלון: הצבת הודעות לתור שהוא הראשון-ב, שנקרא תור הודעות, אובייקט המוגדר על-ידי מערכת זיכרון המאחסנת באופן זמני הודעות, שליחת הודעות ישירות לשגרה חלון.

הודעות שהוצבו תור הודעות נקראות בתור הודעות. הם בעיקר תוצאה של קלט משתמש באמצעות העכבר או לוח המקשים, כגון WM_MOUSEMOVE, WM_LBUTTONDOWN, WM_KEYDOWNו WM_CHAR הודעות. הודעות בתור אחרות כוללות את שעון העצר, לצבוע, ולצאת הודעות: WM_TIMER, WM_PAINTולאחר WM_QUIT. רוב הודעות אחרות, אשר נשלחים ישירות לשגרה חלון, נקראות nonqueued הודעות.