נתונים חלון צאצא

מאחר מספר חלונות צאצאים משתנה בהתאם כמה מסמכים המשתמש פותח, יישום MDI להיות מסוגל לשייך כל חלון צאצא של נתונים (לדוגמה, השם של הקובץ הנוכחי). קיימות שתי דרכים לביצוע פעולה זו:

Index