מאפייני חלון מסמך מרובים

יישום MDI גם לאחסן נתונים לפי מסמך באמצעות חלון מאפיינים. נתונים לפי מסמך הוא נתונים ספציפיים לסוג המסמך הכלולים חלון צאצא מסוים. מאפיינים שונים מרווח נוסף במבנה חלון זה לא צריך להקצות שטח נוסף בעת רישום מחלקת חלון. חלון יכול להכיל כל מספר של מאפיינים. כמו כן, בהם נעשה שימוש היסטים כדי לגשת השטח הנוסף במבנים חלון, מאפייני נקראים בשמות מחרוזת. לקבלת מידע נוסף אודות מאפייני חלון, ראה מאפייני חלון.

Index