נתונים במבנה חלון

כאשר יישום MDI רושמת את מחלקת חלון, היא עשויה להקצות שטח נוסף במבנה חלון עבור נתוני יישומים ספציפיים מחלקה מסוימת זו של windows. כדי לשמור ולאחזר את הנתונים ברווח נוסף זה, היישום משתמש GetWindowWord, SetWindowWord, GetWindowLongופונקציות SetWindowLong.

כדי לשמור על כמות גדולה של נתונים עבור חלון צאצא, יישום יכול להקצות זיכרון עבור מבנה נתונים ולאחר מכן לאחסן את נקודת האחיזה כדי זיכרון המכיל את מבנה השטח הנוסף המשויכים חלון צאצא.

Index