פונקציות ממשק מרובות של מסמך

הפונקציות הבאות נעשה עם MDI.

CreateMDIWindow
DefFrameProc
DefMDIChildProc
TranslateMDISysAccel

Index