מאיצים

כדי לקבל ולעבד מקשי האצה עבור חלונות צאצא שלו, יישום MDI עליך לכלול את הפונקציה TranslateMDISysAccel בלולאה ההודעה שלו. הלולאה יש להתקשר TranslateMDISysAccel לפני הקריאה לפונקציה TranslateAccelerator או DispatchMessage.

מקשי קיצור בתפריט החלון עבור חלון צאצא MDI הם שונים מאלה של חלון צאצא-MDI. בחלון של צאצא MDI, alt +-(חיסור) צירוף מקשים פותח את תפריט חלון , ctrl + צירוף המקשים f4 סוגר חלון צאצא פעיל ו- ctrl + f6 שצירוף מפעילה חלון צאצא הבא.