אודות ממשק מסמכים מרובים

כל מסמך יישום MDI מוצג בחלון נפרד הילד בתוך אזור הלקוח של החלון הראשי של היישום. יישומים MDI אופייניים כוללים יישומים עיבוד תמלילים לאפשר למשתמש לעבוד עם מסמכי טקסט מרובות ויישומים גיליון אלקטרוני המאפשרות למשתמש לעבוד עם מספר גליונות אלקטרוניים ותרשימים.

Index