יצירת חלון צאצא

כדי ליצור חלון צאצא, יישום MDI קוראת לפונקציה CreateMDIWindow או שליחת ההודעה WM_MDICREATE חלון לקוח MDI. דרך יעילה יותר כדי ליצור חלון צאצא MDI הוא כדי לבצע קריאה לפונקציה CreateWindowEx , המציין את סגנון WS_EX_MDICHILD מורחב. הליך משנה יישום MDI להשתמש CreateMDIWindow או CreateWindowEx כדי ליצור חלון צאצא משנה אחר. ההודעה WM_MDICREATE נעשה רק בהקשר של אותו הליך משנה.

כדי להרוס את חלון צאצא, יישום MDI שולחת הודעה WM_MDIDESTROY אל חלון MDI לקוח.

Index