סוגי תיבת רשימה וסגנונות

ה-API של Win32 מספק שני סוגים של תיבות רשימה: בחירה בודדת (ברירת המחדל) וכן בחירה מרובה. תיבת רשימה עם בחירה בודדת, המשתמש יכול לבחור פריט אחד בלבד בכל פעם. תיבת רשימה של בחירה מרובה, המשתמש יכול לבחור יותר מפריט אחד בכל פעם. כדי ליצור תיבת רשימה עם אפשרויות בחירה מרובות, ציין את LBS_MULTIPLESEL או את סגנון LBS_EXTENDEDSEL.

ה-API של Win32 מספק רשימה אחרת סגנונות תיבת וחלון הקובעות את המראה ואופן הפעולה של תיבת רשימה. סגנונות אלה מציינים אם פריטים בתיבת רשימה ממוינות, מסודרים בעמודות מרובות, שצויר על-ידי יישום, וכן הלאה. מידות וסגנונות של תיבת רשימה מוגדרים בדרך כלל בתבנית תיבת הדו-שיח כלול המשאבים של יישום.

עבור טבלה של סגנונות תיבת רשימה, ראה סגנונות תיבות רשימה.

Index