פונקציות תיבת רשימה

הפונקציות הבאות נעשה באמצעות תיבות רשימה.

DlgDirList
DlgDirSelectEx

Index