הודעות הקשה

הקשה על תוצאות מפתח בהודעה WM_KEYDOWN או WM_SYSKEYDOWN שנכניס תור ההודעות הליך המשנה המשויכות החלון שנמצא במוקד באמצעות לוח המקשים. שחרור תוצאות מפתח בהודעה WM_KEYUP או WM_SYSKEYUP והיא ממוקמת בתור.

הודעות מפתח-up ו- down מפתח מתרחשות בדרך כלל בזוגות, אלא אם המשתמש מחזיק למטה מפתח ארוך מספיק כדי להפעיל את התכונה החזרה אוטומטית של לוח המקשים, המערכת יוצרת מספר הודעות WM_KEYDOWN או WM_SYSKEYDOWN בשורה. אותו לאחר מכן יוצר הודעה WM_KEYUP או WM_SYSKEYUP בודדת כאשר המשתמש משחרר את המקש.