אודות קלט של לוח מקשים

כל היישומים מבוססי-Win32 לקבל קלט משתמש באמצעות לוח המקשים, כמו גם מהעכבר. יישום מבוסס-Win32 של מקבל קלט של לוח מקשים בצורת הודעות שהוצבו windows שלו.

Index