פונקציות מקש האצה בלוח המקשים

הפונקציות הבאות נעשה עם מאיצים.

CopyAcceleratorTable
CreateAcceleratorTable
DestroyAcceleratorTable
LoadAccelerators
TranslateAccelerator

Index