להרוס את המשאב מאיץ-טבלה

המערכת באופן אוטומטי הורס מאיץ-טבלת משאבים נטען על-ידי הפונקציה LoadAccelerators , הסרת המשאב מהזיכרון לאחר סגירת היישום.

Index