להרוס את הטבלה האצה

לפני יישום נסגרת, אותה עליך להשמיד את האצה טבלאות שנוצרו בזמן ריצה. ניתן להרוס את טבלת מאיצים ולהסיר אותה מן הזיכרון על-ידי העברת נקודת האחיזה של הטבלה לפונקציה DestroyAcceleratorTable.

Index