יצירת טבלה האצה

השלב הראשון ביצירת טבלת מאיצים בזמן ריצה מילוי מערך של מבנים אקסל . כל מבנה במערך הגדרת מאיץ הטבלה. ההגדרה של מאיץ כוללת דגלי שלו המפתח שלו, המזהה שלו. את הטופס יש מבנה אקסל.

typedef struct tagACCEL {/ / accl בית fVirt; 
    מילה מפתח; 
    WORD cmd; 
} אקסל 

 

באפשרותך להגדיר ההקשה של מאיץ על-ידי ציון קוד התווים של ASCII או קוד מקש וירטואלי חבר מפתח של מבנה אקסל . אם תציין קוד מקש וירטואלי, תחילה עליך לכלול את הדגל FVIRTKEY חבר fVirt ; אחרת, המערכת מפרש את הקוד כקוד תו ASCII. באפשרותך לכלול את הדגל FCONTROL, FALT או FSHIFT, או כל השלושה, כדי לשלב את ctrl, alt או במקש shift עם ההקשה.

כדי ליצור את הטבלה מאיץ, להעביר את הכתובת של המערך של מבנים אקסל לפונקציה CreateAcceleratorTable . CreateAcceleratorTable יוצר את הטבלה מאיץ ומחזירה את נקודת האחיזה לטבלה.

Index