אודות האצה

מאיצים שזורים לתפריטים — שניהם לספק למשתמש גישה לקבוצה פקודה של יישום. בדרך כלל, משתמשים להסתמך על התפריטים של יישום כדי ללמוד את ערכת הפקודה ולאחר מכן לעבור לשם שימוש במאיצים ברגע שהם הופכים שגורה יותר עם היישום. מאיצים מספקים מהר יותר, גישה ישירה יותר פקודות מאשר תפריטים. לכל הפחות, עליך לספק יישום מאיצים עבור יותר פקודות שבשימוש נפוץ. למרות מאיצים בדרך כלל הפקת פקודות קיימות פריטי תפריט, הם יכולים גם ליצור פקודות הכוללות אף פריט התפריט המקביל.

Index