סמל פונקציות

הפונקציות הבאות נעשה עם סמלים.

CopyIcon
CreateIcon
CreateIconFromResource
CreateIconFromResourceEx
CreateIconIndirect
DestroyIcon
DrawIcon
DrawIconEx
ExtractAssociatedIcon
ExtractIcon
ExtractIconEx
GetIconInfo
LookupIconIdFromDirectory
LookupIconIdFromDirectoryEx

פונקציות מיושן

LoadIcon

Index