הפיכת מאגר טקסט לקריאה בלבד

עבור כל פקד עריכה, המערכת שומרת לקריאה בלבד דגל המציין אם הטקסט של הפקד הוא קריאה-כתיבה (ברירת המחדל) או לקריאה בלבד. יישום להגדיר את הדגל לקריאה/כתיבה או לקריאה בלבד עבור הטקסט על-ידי שליחת הודעת EM_SETREADONLY של הפקד. כדי לקבוע אם פקד עריכה הוא לקריאה בלבד, יישום ניתן לבצע קריאה לפונקציה GetWindowLong שימוש בקבוע GWL_STYLE. ההודעה EM_SETREADONLY חל על שני פקדי עריכה שורה אחת ופריסה מרובת שורות.

Index