עריכת פקדים

Microsoft ® Windows ® Microsoft ® Windows NT ® מספקים תיבות דו-שיח ובין פקדים כדי לתמוך תקשורת בין היישום המשתמש. פקד עריכה הוא חלון הפקד מלבני בדרך כלל להשתמש בתיבת הדו-שיח כדי להתיר למשתמש להזין ולערוך טקסט באמצעות לוח המקשים.

המערכת תומכת בשתי טקסט Unicode (תווים הם שני בתים), ו- ANSI (תווים הם בית אחד). לקבלת מידע נוסף אודות Unicode ו תו ערכות, ראה Unicode ו ערכות תווים.

Index