מבנים תיבת הדו-שיח

המבנים הבאים משמשים כדי ליצור ולנהל תיבות דו-שיח ובין פקדים בתוך תיבות דו-שיח.

DLGITEMTEMPLATE
DLGTEMPLATE
MSGBOXPARAMS

הנושאים הבאים מתארים pseudo-structures שאינם מוגדרים בקובץ הכותרת רגיל כלשהו. נושאים אלה ניתנים כדי להסביר את העיצוב של תבנית מורחבת עבור תיבת דו-שיח.

DLGITEMTEMPLATEEX
DLGTEMPLATEEX

Index