הגדרות תיבת הדו-שיח

הגדרות תיבת הדו-שיח הן הבחירות הנוכחיות ואת הערכים עבור הפקדים בתיבת הדו-שיח. הפרוצדורה תיבת הדו-שיח אחראי מאתחל את הפקדים בהגדרות אלה בעת יצירת תיבת הדו-שיח. הוא גם אחראי מאחזר את ההגדרות הנוכחיות של פקדים לפני להרוס את תיבת הדו-שיח. השיטות בהן משתמשים כדי לאתחל וכדי לאחזר הגדרות תלויות בסוג של פקד.

Index