אודות תיבות דו-שיח

ה-API של Win32 מספק הרבה פונקציות, הודעות ופקדים המוגדרים מראש כדי לסייע יצירה וניהול של תיבות דו-שיח, וכך קל יותר לפתח ממשק המשתמש עבור יישום. סקירה זו מתארת את פונקציות בתיבת הדו-שיח ואת הודעות ומסביר כיצד להשתמש בהם כדי ליצור ולהשתמש תיבות דו-שיח.

ה-API של Win32 מספק גם תיבות דו-שיח מוגדרת מראש, או "נפוץ," רבות התומכות פקודות, כגון פתיחת קובץ קובץ הדפסה. יישומים העושים שימוש בפקודות אלה עליך להשתמש בתיבות דו-שיח כלליות כדי לבקש אותו משתמש קלט, ללא קשר לסוג היישום ביצוע הפקודות. לקבלת מידע נוסף אודות שימוש תיבות הדו-שיח המשותפות של היישומים שלך, ראה ספריית תיבת דו-שיח נפוצות.

Index