הרס הסמן

ניתן להרוס את נקודת האחיזה של הסמן, לפנות את הזיכרון הסמן שנמצא בשימוש על-ידי קריאה לפונקציה DestroyCursor . עם זאת, פונקציה זו אינה משפיעה על הסמן משותפת. סמן משותפת תקף כמו מודול שממנו הוא נטען יישאר בזיכרון. הפונקציות הבאות לקבלת סמן משותפת:

כאשר אינך זקוק עוד סמן שיצרת באמצעות הפונקציה CreateIconIndirect , צריך להשמיד את הסמן. הפונקציה DestroyIcon הורס את נקודת האחיזה של הסמן ופינוי כל זיכרון הסמן שנמצא בשימוש. השתמש בפונקציה זו רק על סמנים שנוצרו באמצעות CreateIconIndirect.

Index