פונקציות הסמן

הפונקציות הבאות נעשה עם סמנים.

ClipCursor
CopyCursor
CreateCursor
DestroyCursor
GetClipCursor
GetCursor
GetCursorPos
LoadCursorFromFile
SetCursor
SetCursorPos
SetSystemCursor
ShowCursor

פונקציות מיושן

LoadCursor

Index